Bioplynove_stanice - EcoTechnika

EcoTechnika 1/2011

 < 1 2 3 4 5 6 > 

Biopalivá horšie než uhlie?

EcoTechnika 1/2011

Podľa komisára pre životné prostredie Brusel neodhadol problémy, ktoré mu cieľ pre biopalivá spôsobí v ekológii a cenách potravín.

Viac informácií

Technická chémia znižuje ekologickú záťaž

EcoTechnika 1/2011

S rastúcim zaťažením životného prostredia produktmi ľudskej činnosti sa sprísňujú aj opatrenia na jeho ochranu. Jedným z týchto prípadov je i problematika halogénových rozpúšťadiel, kde sú presadzované útlmové programy ich Výroby a použitia, ako aj súčasne preferovaný prechod na alternatívne technológie s menšou ekologickou záťažou.

Viac informácií

Jak funguje ultrazvukový hladinoměr

EcoTechnika 1/2011

Ultrazvukové hladinoměry využívají ke snímání hladin elketroakustický měnič, který vysílá řadu ultrazvukových impulsů, které se šíří k hladině média. Odražená akustická vlna je zpětně měničem přijata a následně zpracována v elektronickém modulu. Měření je v podstatě spojité bezdotykové měření hladiny kapalin (i znečištěných) kašovitých a pastovitých hmot v otevřených i uzavřených nádobách s dvouvodičovými připojením s výstupem 4 - 20 mA.

Viac informácií

Inteligentné senzory na monitorovanie potrubí

EcoTechnika 1/2011

V budúcnosti bude možné pomocou špeciálnych senzorových systémov automaticky monitorovať kilometre potrubí, či nevykazujú známky poškodenia spôsobené opotrebovaním alebo vandalizmom.

Viac informácií

O Slnku štatisticky

EcoTechnika 1/2011

Slnko predstavuje vysokostabilný a vysokovýkonný zdroj energie. Energia neustále dodávaná Slnkom na Zem je 180 000 TW. Celková potreba energie ľudstva je len približne 13 TW. Celosvetovú ročnú spotrebu energie tak vyžiari Slnko na Zem za 3 hodiny.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike