Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Kam kráčaš automobilový priemysel?

Výsledky každoročného globálneho prieskumu KPMG International prezradili, že výrobcovia automobilov sa pri výrobe zameriavajú na investície do nových technológií. Najviac financií smeruje do hybridov, elektrického a batériového pohonu. Počas nasledujúcich piatich rokov sa budú výrobcovia orientovať na nové technológie, aby uspokojili spotrebiteľský dopyt po palivovo efektívnych a finančne dostupných autách.

kam1

V prieskume sa 96 percent respondentov vyjadrilo, že palivová efektívnosť bude prvoradým faktorom ovplyvňujúcim rozhodnutia spotrebiteľov, pričom 83 percent medzi najrozhodujúcejšie faktory zaraďuje cenovú dostupnosť a 70 percent alternatívny pohon.

Riadiaci pracovníci automobilového priemyslu už druhý rok po sebe udávajú, že výrobcovia majú v úmysle udržať vysokú úroveň investícií do nových produktov a technológií s cieľom uspokojiť dopyt.

Dokonca 91 percent opýtaných uviedlo, že počas nasledujúcich dvoch rokoch sa zvýšia investície do nových modelov a produktov. Podľa 92 percent opýtaných automobilky zvýšia investície do nových technológií. S celkovo obmedzenými zdrojmi však podniky budú hľadať prostriedky pre investície v iných častiach rozpočtu. Do reklamy a marketingu pôjdu vyššie investície len podľa 55 percent opýtaných (oproti minuloročným 72 percentám) a zvýšenie investícií do nových závodov očakáva 52 percent respondentov, čo je o 20 percent menej ako v minulom roku.

"Riadiacim pracovníkom je jasné, že musia sledovať investície do technologických inovácií," uviedol Uwe Achterholt, globálny riaditeľ divízie KPMG pre automobilový priemysel. "Je potrebné, aby sa sústredili na konečný výsledok a nedali sa od neho odradiť, pretože predstavuje riešenie, ako sa udržať na čele konkurencie alebo dokonca ako ju predbehnúť."

Oproti minuloročnému prieskumu KPMG došlo k posunu v názoroch na smerovanie investícií a odvetvia celkovo. Najdôležitejšie inovácie automobilových produktov respondenti vtedy zoradili s hybridmi na prvom mieste, ďalej nasledovali technológie palivových článkov, materiály a technológie elektrického a batériového pohonu. V aktuálnom prieskume sa vyslovilo omnoho viac opýtaných za hybridné systémy, 91 percent oproti 79 percentám v predchádzajúcom prieskume. Elektrické a batériové systémy presunulo 82 percent respondentov na jasné druhé miesto, pričom minulý rok im verilo 60 percent opýtaných.

"Z toho vyplýva, že výrobcovia si jasnejšie uvedomujú cesty vedúce k rýchlemu prieniku na trh, a taktiež fakt, že nastal veľký pokrok v elektrických a batériových technológiách," povedal Uwe Achterholt z KPMG. "Hoci v súčasnosti sa rysujú niekoľkí favoriti, investovanie pokračuje takým tempom, že dlhodobá snaha bude vždy šancou na víťazstvo."

kam2

Oblasti, na ktoré by mali výrobcovia i dodávatelia počas nasledujúcich 5 rokov prihliadať kvôli úsporám nákladov, sú výrobný proces a technologické inovácie, inovácie produktových materiálov a nízko-nákladové zabezpečovanie dodávok. Na konkrétnu otázku, čo je najlepšia príležitosť na úspory nákladov podľa sektora, riadiaci pracovníci odpovedali, že automobilky (68 percent), priami dodávatelia (69 percent) a subdodávatelia (77 percent) môžu najviac získať na výrobnom procese a zdokonalení technológií.

-red-

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike