Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Inteligentné senzory na monitorovanie potrubí

V budúcnosti bude možné pomocou špeciálnych senzorových systémov automaticky monitorovať kilometre potrubí, či nevykazujú známky poškodenia spôsobené opotrebovaním alebo vandalizmom.

 

Vývojoví pracovníci Siemens pracujú na novej generácii takýchto senzorov. Potenciálnou oblasťou ich uplatnenia je napríklad ruský ropný a plynárenský priemysel na Sibíri. Oblasť je bohatá na prírodné surovinové zdroje, má veľké množstvo ťažobných lokalít a tisícky kilometrov potrubí roztrúsených po nehostinnej tundre. Zariadenia sú vzdialené od infraštruktúry a v dôsledku mrazivej teploty v zime a močaristému terénu v lete veľmi ťažko dostupné. Preto sa monitorujú diaľkovými systémami pomocou senzorov pripojených káblami.
V budúcnosti budú nové bezdrôtové senzory schopné zisťovať nielen poruchy, ale aj zámerné poškodenia, na základe poklesu tlaku v potrubí, zvuku vznikajúceho pri úderoch alebo pri zemných prácach. Inteligentný softvér umožní aj monitorovanie výrobných zariadení, ako sú čerpadlá a kompresory. Bude pritom využívať ich vibračné charakteristiky, ako aj ostatné dáta, napríklad teplotu či hladinu oleja. Senzory budú schopné ohlásiť abnormálny stav ešte predtým, než vznikne skutočná porucha.
Nezávislé bezdrôtové rádiové senzory sa montujú na každých 100 metrov potrubia. Informácie o nepravidelnostiach sa prenášajú od jedného senzora k nasledujúcemu bez toho, aby si proces vyžadoval zvýšenú prenosovú kapacitu alebo prívod elektrickej energie. Rádiová komunikácia sa urýchľuje na ventilových staniciach, ktoré sú nainštalované na potrubí vo vzdialenostiach 25 až 40 kilometrov a sú sieťovo pripojené na riadiace stredisko. Senzory sú tiež schopné v rámci pohotovostného režimu vypínať niektoré svoje funkcie, čím sa šetrí elektrická energia. Okrem toho má integrovaný mikroprocesor schopnosť analyzovať všetky informácie prijaté pred prenosom, vybrať z nich tie najdôležitejšie a komprimovať ich tak, aby sa zredukoval objem prenášaných dát.
Tento výskum a vývoj je súčasťou projektu ZESAN, ktorý sa zameriava na vývoj bezporuchových a energeticky úsporných senzorov a servopohonov používaných v energetických sieťach.

Zdroj: Siemens

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike