Bioplynove_stanice - EcoTechnika

GOME – 2 kontroluje kvalitu ovzdušia

Kvalita ovzdušia má mnohé parametre, ktoré sa stále menia. Systematické monitorovanie môže preto priniesť mnoho informácií, ktoré sa dajú využiť v mnohých odboroch. Ako to vyzerá s z oxidom dusíka (NO2) a prízemným ozónom je možné merať pomocou Globálneho monitorovacieho experimentu (Gome - 2).

Jeho najdôležitejšou súčasťou je snímací spektrometer umiestnený na družici Metop -A. Ten dodáva každú hodinu správu o množstve oxidu dusičitého (NO2) v zemskej troposfére.
Sofistikovaný systém spracovania dát, ktorý vytvára mapy ukazujúce globálnu koncentráciu NO2 založený na spracovaní dát z Gome - 2, bol vyvinutý v Nemeckom Centre pre Kozmonautiku (DLR). Oxid dusičitý je totiž spolu s aerosólmi a ozónom, jedným z najdôležitejších ukazovateľov znečistenia ovzdušia.
Údaje o produkcii NO2 z Gome - 2 sú dostupné takmer v "reálnom čase" a to iba dve a pol hodiny po pozorovaní, čo umožňuje sledovať postupné zmeny v hladine celkového troposférického NO2 počas dňa. Znečistenie NO2 sa výrazne líši každým dňom, hlavne v dôsledku zmien počasia a premenlivosťou v emisiách. Monitoring troposferického NO2 prostredníctvom Gome - 2 je teda obzvlášť užitočný pre zlepšenie predpovedí znečistenia ovzdušia.

gome


Gome - 2 dokáže poskytovať denné dáta pri globálnom pokrytí celej Zeme.
Oxid dusičitý, ktorý pochádza zo splodín automobilových motorov, elektrární, priemyslu a poľnohospodárstva, je jedným z najvýznamnejších prispievateľov k znečisteniu ovzdušia a je dôležitým ukazovateľom vzniku prízemného ozónu, známeho aj ako letný smog. S prístrojom Gome - 2 môže byť NO2 zaznamenávaný v celosvetovom meradle, ako aj na úrovni miest. Vysoké koncentrácie troposferického NO2 nad veľkými mestskými a priemyselnými oblasťami v Európe, ako je napríklad údolie rieky Pád, Rotterdam, Antverpy a oblasť Porúria.
Najväčší oblasť na svete s vysokým znečistením NO2 bola nájdená nad východnou Čínou, čo je výsledkom obrovského rozvoja priemyselnej výroby počas posledného desaťročia.

gome1

Zdroj: German Aerospace Center

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike