Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Automatický systém na testovanie toxicity pitnej vody

Výskumníci Siemens Corporate Technology vyvinuli plnoautomatický systém na zisťovanie toxických látok v pitnej vode. Laboratórny demonštračný model dokáže analyzovať vzorky vody za 15 minút, pričom je schopný odhaliť už viac ako 100 toxínov vrátane insekticídov a chemických bojových látok.

Srdcom systému je biosenzor, ktorý meria aktivitu špeciálnych enzýmov. Keďže signál sa prenáša elektricky, systém je veľmi rýchly, mimoriadne citlivý a odolný. V súčasnosti už prebiehajú diskusie o jeho ďalšom vývoji a o možnostiach jeho uplatnenia na trhu.
Doteraz sa na monitorovanie pitnej vody často používali ryby. Ak sa správali čudne, voda prešla dôkladnou kontrolou. Zároveň aspoň raz do týždňa laboratórni pracovníci urobili jej detailnú analýzu na toxíny. Oproti tomu systém spoločnosti Siemens nepretržite odoberá vzorky priamo z vodovodného kohútika a kontroluje, či neobsahujú škodlivé látky. Nevyžaduje si žiadnych vyškolených laborantov.
Systém využíva enzýmy acetylcholinesterázy (AChE). Keďže tento enzým zohráva kľúčovú úlohu pri prenose nervových impulzov, dokáže bezprostredne identifikovať, či vzorky vody obsahujú látky brániace metabolizmu v ľudskom organizme. Enzým AChE je viazaný na špeciálny čip. Systém meria, ako enzým ovplyvňuje vzorky vody. Ak neobsahujú toxíny, vykazuje maximálnu aktivitu, čo ukazujú elektrické signály generované reťazovou reakciou. V prípade, že voda obsahuje toxíny, ako organické fosfáty, karbonáty alebo nervové plyny, činnosť enzýmu sa zablokuje. Inými slovami, reťazová reakcia sa zastaví a elektrický signál zoslabne. Aby sa dosiahla vysoká spoľahlivosť, používa sa aj kontrolný enzým. Ak sa jeho aktivita nemení, znamená to, že systém pracuje správne. Počas detekcie toxínov sa obidva enzýmy v pravidelných intervaloch odstraňujú z čipu a následne znovu fixujú.
V laboratórnych podmienkach sú výskumníci schopní zistiť prítomnosť pesticídu parathion vo vode už pri koncentrácii nižšej ako jeden mikrogram na liter. Tento toxín má fatálne účinky na ľudský organizmus už pri koncentrácii okolo jednej desatiny gramu.

Text: Siemens

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike