Bioplynove_stanice - EcoTechnika

EcoTechnika 1/2011

 1 2 3 4 5 6 > 

Priemyselné emisie – flexibilnejšie znižovanie a celoeurópske limity

EcoTechnika 1/2011

Objem znečisťujúcich emisií z tisícov priemyselných zariadení v celej Únii sa musí znižovať flexibilnejšie. Európsky parlament prijal návrh Komisie na aktualizáciu a sprísnenie platných pravidiel v oblasti znižovania priemyselných emisií. Poslanci zároveň schválili ustanovenia týkajúce sa zavedenia celoeurópskych limitov pre emisie, väčšej flexibility pri poskytovaní povolení a vyňatie málo využívaných zariadení z pôsobnosti smernice.

Viac informácií

GOME – 2 kontroluje kvalitu ovzdušia

EcoTechnika 1/2011

Kvalita ovzdušia má mnohé parametre, ktoré sa stále menia. Systematické monitorovanie môže preto priniesť mnoho informácií, ktoré sa dajú využiť v mnohých odboroch. Ako to vyzerá s z oxidom dusíka (NO2) a prízemným ozónom je možné merať pomocou Globálneho monitorovacieho experimentu (Gome - 2).

Viac informácií

Emisné kvóty

EcoTechnika 1/2011

Systém obchodovania s emisnými kvótami by mal byť základným kameňom boja proti klimatickým zmenám. Je to prvý medzinárodný systém obchodovania s emisiami CO2 na svete. Na tomto systéme sa podieľa okolo 12 000 priemyselných zariadení, na ktoré pripadá približne polovica emisií CO2 v Európe.

Viac informácií

V oblakoch s palivovými článkami

EcoTechnika 1/2011

Vďaka sústave keramických elektród BASF je alternatívna energia ľahšia a dostupnejšia.

Viac informácií

Čo (ne)víme o skleníkovém efektu

EcoTechnika 1/2011

Každý den je v souvislosti se změnou klimatu a globálním oteplování zmiňován právě skleníkový efekt, avšak ne všichni přesně vědí, oč se ve skutečnosti jedná.

Viac informácií

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike