Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Aktuality

 < 1 2 3 4 5 > 

Vlani sa s podporou Recyklačného fondu zhodnotilo 347 393 ton odpadov

Tlačové správy

Recyklačný fond doteraz schválil za 10 rokov činnosti spolu 13 398 žiadostí podnikateľov a obcí a poskytol im prostriedky v sume viac než 150 mil. EUR. Z toho 16,63 mil. EUR poskytol fond mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad, na základe viac než 10 786 žiadostí. Spracovateľom starých vozidiel, na základe ich 1 983 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov, fond vyplatil 12,76 mil. EUR finančných príspevkov.

Viac informácií

Možnosti diaľkového odpočtu ultrazvukových meradiel tepla ULTRAHEAT

Vodné hospodárstvo

V súčasnej dobe sa kladie väčší dôraz na zber údajov z merania a spracovávania nameraných údajov ako na samotné meracie zariadenie. Energia je drahá a údaje o jej tokoch sa začínajú veľmi ceniť. Aby sme boli schopní tieto informácie využiť pre ekonomické účely, technológie či ochranu životného prostredia, potrebujeme vedieť, ako ich získať, ukladať, agregovať, overovať a predávať ďalej.

Viac informácií

Aerzen Turbo - riešenie pre budúcnosť!

Vodné hospodárstvo

Na základe mnohoročných skúseností pri výrobe objemových dúchadiel už od roku 1868 a skrutkových kompresorov od roku 1943 Aerzen pravidelne nastavuje nové štandardy pre kvalitu a inovácie zariadení s dvoma rotaènými piestami. Aerzener Maschinenfabrik GmbH je priekopníkom v kompresorových technológiách a je dnes jedným z popredných výrobcov v tejto oblasti. Po prvý krát teraz Aerzen predstavuje úplne novú technológiu turbo dúchadiel a rozširuje tak svoju ponuku aj o segment zariadení s kontinuálnym prietokom.

 

Viac informácií

Materiálové zhodnocovanie odpadového papiera podlieha výkyvom

Aktuality

(8. 12. 2010 Banská Bystrica) Najväčšími spracovateľmi zberového papiera v SR sú Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Žilina, a SHP Harmanec, a.s.. K menším patria KURUC - COMPANY spol. s r.o. a LUDOPRINT, a.s., Bobot. Na Slovensku sa prednostne spracúva domáci zberový papier a dovoz vlani predstavoval len 14,6 %, kým ešte v roku 2002 sa dovážala cca polovica. Bývalý veľký spracovateľ Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. v marci 2010 zatvoril svoju výrobu polochemického flutingu (papier na zvlnenú vrstvu vlnitej lepenky) v SR, čím na Slovensku chýba jeden dôležitý spracovateľ zberového papiera. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Juraj Dlhopolček.

Viac informácií

Co čeká fotovoltaiku v roce 2011?

Aktuality

(13. 12. 2010 Uherské Hradiště) Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil. Podle známého výroku z pohádky postupovala v letošních rozhodnutích ohledně solárního byznysu i naše vláda. Bohužel v tomto případě nešlo o vítězství dobra nad zlem.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike