Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Aktuality

 < 1 2 3 4 5 > 

Emisné kvóty

EcoTechnika 1/2011

Systém obchodovania s emisnými kvótami by mal byť základným kameňom boja proti klimatickým zmenám. Je to prvý medzinárodný systém obchodovania s emisiami CO2 na svete. Na tomto systéme sa podieľa okolo 12 000 priemyselných zariadení, na ktoré pripadá približne polovica emisií CO2 v Európe.

Viac informácií

Kam kráčaš automobilový priemysel?

EcoTechnika 1/2011

Výsledky každoročného globálneho prieskumu KPMG International prezradili, že výrobcovia automobilov sa pri výrobe zameriavajú na investície do nových technológií. Najviac financií smeruje do hybridov, elektrického a batériového pohonu. Počas nasledujúcich piatich rokov sa budú výrobcovia orientovať na nové technológie, aby uspokojili spotrebiteľský dopyt po palivovo efektívnych a finančne dostupných autách.

Viac informácií

Súťaž o vozidlo, ktoré dôjde na liter paliva najďalej

EcoTechnika 1/2011

Do súťaže Shell Eco-Marathon Europe., ktorá sa konala v dňoch 7. - 9. mája 2009 na trati EuroSpeedway Lausitz v nemeckom Lausitze, sa prihlásili študenti z 29 krajín sveta, vrátane študentov Technickej univerzity v Košiciach. Ich úlohou bolo navrhnúť a vyrobiť vozidlá, ktoré dôjdu čo najďalej s menším množstvom energie.

Viac informácií

Aké sú ďalšie plány v oblasti ochrany biodiverzity v EÚ?

Aktuality

Európska únia si  pripomenula začiatok Medzinárodného roku venovaného biodiverzite dokumentom, v ktorom sa stanovujú budúce alternatívy pre politiku týkajúcu s a biodiverzity. Napriek predchádzajúcemu úsiliu naďalej dochádza znepokojivým tempom k zániku druhov a na zastavenie týchto strát sa vyžaduje nová vízia. V oznámení sa stanovuje vízia a vytyčujú sa štyri možné ciele pri rôznych úrovniach ambicióznosti. Cieľom je začať a podporovať diskusie medzi členskými štátmi zamerané na vypracovanie politického rámca pre EÚ týkajúceho sa biodiverzity po roku 2010, a to do konca tohto roka. Keďže platnosť súčasných cieľov pre biodiverzitu na úrovni EÚ ako aj na celosvetovej úrovni uplynie po roku 2010, potrebné sú nové ciele.

 

Viac informácií

Energetický manažment metódou monitoring & targeting v praxi

EcoTechnika 1/2011

Monitoring a Targeting (M&T) je nástroj na znižovanie energetických nákladov prostredníctvom zlepšenia energetickej efektívnosti a kontroly energetického manažmentu. Okrem energetických úspor M&T môže priniesť mnoho ďalších výhod, napr.: zvýšenie efektívnosti zdrojov, lepší prístup k životnému prostrediu, zlepšenie výrobného rozpočtu a tiež podporu aktivít environmentálneho manažmentu.

Viac informácií

Späť

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike