Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Materiálové zhodnocovanie odpadového papiera podlieha výkyvom

(8. 12. 2010 Banská Bystrica) Najväčšími spracovateľmi zberového papiera v SR sú Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Žilina, a SHP Harmanec, a.s.. K menším patria KURUC - COMPANY spol. s r.o. a LUDOPRINT, a.s., Bobot. Na Slovensku sa prednostne spracúva domáci zberový papier a dovoz vlani predstavoval len 14,6 %, kým ešte v roku 2002 sa dovážala cca polovica. Bývalý veľký spracovateľ Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. v marci 2010 zatvoril svoju výrobu polochemického flutingu (papier na zvlnenú vrstvu vlnitej lepenky) v SR, čím na Slovensku chýba jeden dôležitý spracovateľ zberového papiera. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Juraj Dlhopolček.


,,Aj keď zahraničný majiteľ odstavil výrobu flutingu v Štúrove, triediace a úpravárenské závody na Slovensku ostali a pracujú ďalej. Vyzbieraný starý papier odoberajú a vyvážajú ho do zahraničia - robia tak v súlade s voľným pohybom tovaru, pretože papier je tovar a obchod s ním nepodlieha obmedzeniam. Zároveň sa do SR zberový papier aj dováža, takže bilancia s ním kolíše. Vidno to aj podľa nasledujúcich čísel: V roku 2009 firmy ZCPP zužitkovali spolu 168 445 ton zberového papiera, z toho dovoz predstavoval 24 636 ton (14,6%). Za prvých 9 mesiacov 2010 spracovali 83 192 ton zberového papiera, z toho dovoz predstavoval 20 505 ton (24,6%). Výsledky ovplyvnilo práve uzatvorenie Štúrova a tým aj nižšia porovnávacia základňa", konštatoval J. Dlhopolček.

Ďalej poukázal na to, že situáciu by mal riešiť čiastočne vývoz zberového papiera, jeho materiálové zhodnocovanie zvýšeným spracovaním u iných spracovateľov, ale je potrebné uvažovať aj o energetickom zhodnocovaní menej hodnotných druhov zberového papiera, tak ako je tomu aj v zahraničí. ,,K tomu je však potrebné legislatívne doriešiť dostatok zdrojov v Recyklačnom fonde tak, aby mohol podporiť takéto riešenia. Je však potrebné rozlišovať separovaný zber papiera od spracovania zberového papiera. Podnikateľské subjekty správajú trhovo a vyvážajú určité sortimenty zberového papiera a niektoré sa im oplatí dovážať", vysvetlil J. Dlhopolček.

Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Spolu 11 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR pokrýva 100 % výroby vláknin a papiera v SR a väčšinu výroby tovaru v celom odvetví. Za prvých 9 mesiacov tak vyrobilo 11 firiem združených v ZCPP SR spolu 595 358 ton papiera a lepenky. Pritom v sortimente grafických papierov zaznamenali firmy spolu 2,8 % medziročný rast, keď vyrobili 414 271 ton týchto papierov a o 2,7 % sa zvýšila aj výroba hygienického papiera, na úroveň 107 029 ton. ,,Nebyť odstavenia výroby flutingu, rastové tendencie odvetvia by sa boli prejavili aj v raste vyrobených tonáží. Dôsledky výpadku Štúrova však postihli sortiment obalových papierenských materiálov, kde sme za tretí štvrťrok tohto roka zaznamenali medziročný pokles až o 60,5 %, na úroveň 74 058 ton. Je to zároveň jediný sortiment, kde sme v mínuse. Pri grafických a hygienických papieroch sme naopak zaznamenali slušné rastové čísla vyrobenej tonáže, signalizujúce opätovný vzostup odvetvia", konštatoval J.Dlhopolček .

Významnú úlohu pri rozšírení separovaného zberu a triedenia odpadového papiera a jeho materiálového zhodnotenie zohral Recyklačný fond. V rámci SR doteraz za takmer 9 rokov do konca novembra 2010 podporil tieto činnosti sumou 16,8 mil. EUR. Z toho na 52 jednokomoditných projektov poskytol 8,3 mil. EUR a na 200 viackomoditných projektov ďalších 8,5 mil. EUR. ,,Podiel spracovaného zberového papiera z tuzemských zdrojov na Slovensku za tak za 8 rokov zvýšil o viac ako 30 %. Podarilo sa splniť cieľ komoditného programu tak, že návratnosť zberového papiera, čo je podiel vyzbieraného papiera k celkovej spotrebe papiera a lepenky, vzrástla z 38 % v roku 2001 na 52,3 % v roku 2008 ", konštatoval J. Dlhopolček.

K najvýznamnejším dotáciami podporeným projektom z Recyklačného fondu patrili doteraz zrealizované projekty v SHP Harmanec, a.s., Harmanec na zvýšenie kapacity papierenského stroja a zvýšenia spotreby základnej suroviny. Podobne boli podporené projekty Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., na vytvorenie 6 spoločností na triedenie a úpravu zberového papiera. Dôležitá bola aj realizácia projektu spoločnosti Metsä Tissue Slovakia s.r.o., Žilina, na ,,Zvýšenie využitia recyklácie zberového papiera stabilizáciou papierovej dráhy papierenského stroja č. 2", ktorým sa dosiahlo zvýšenie materiálového zhodnotenia zberového papiera. Dotácie dostali aj LUDOPRINT, a.s., Bobot, Harmanec - Kuvert , spol. s r.o. Brezno a SHP SLAVOŠOVCE, a.s., Slavošovce.

 

 


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 4 =
Odoslanie formulára

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike