Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Aktuality

 1 2 3 4 5 > 

Jasné podmienky a transparentné náklady

Ročník 2017

Poskytovatelia služieb v oblasti textilného manažmentu Vám prostredníctvom opakovane použiteľných utierok s komplexným servisom ponúkajú efektívne riešenie orientované na zákazníkov. Textilný manažment MEWA  prostredníctvom svojich služieb je na Vašej strane, prináša transparentnosť nákladov a odoberie Vám mnoho úloh.

Viac informácií

Čistiace utierky v teste pevnosti

Tlačové správy

MEWA testuje odolnosť voči roztrhnutiu a saciu silu vo vlastnom laboratóriu

V prevádzkach a vo výrobných zariadeniach a remeselníckych dielňach sa vyskytujú znečiste-nia najrôznejšieho druhu. Veľa podnikov sa spolieha pri čistení strojov a pracovísk na textilné utierky v systéme viacnásobného použitia. Poskytovateľ týchto služieb dáva k dispozícii čisté utierky na viacnásobné použitie, utierky po použití vyzdvihne, ekologicky vyperie a čisté ich o-päť dodá. Aby boli súčasťou tohto kolobehu výlučne utierky najvyššej kvality, testuje spoločnosť MEWA svoje utierky vo vlastnom skúšobnom laboratóriu

Viac informácií

Zmena klímy: EÚ oznámila ciele zníženia emisií v súlade s Kodanskou dohodou

Aktuality

Európska únia  formalizovala svoju podporu Kodanskej dohode o zmene klímy a predstavila záväzky na zníženie emisií. V spoločnom liste so španielskym predsedníctvom Rady Európska komisia oficiálne oznámila vôľu EÚ pripojiť sa k dohode a informovala o stanovených cieľoch zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020. Tieto pozostávajú z jednostranného záväzku znížiť celkové emisie EÚ o 20 % v porovnaní so stavom v roku 1990 a podmienečnej ponuky zvýšiť tento záväzok na 30 % za predpokladu, že ostatní hlavní producenti emisií budú súhlasiť s prevzatím spravodlivého podielu na globálnom úsilí o zníženie.

 

Viac informácií

Neustálý nárůst množství odpadu v celé Evropské unii

Tlačové správy

Odpadové hospodářství je oborem, který prochází neustálým vývojem. Ten vyplývá zejména z obecných požadavků udržitelného rozvoje, mimo jiné ochranou primárních zdrojů surovin, a dále vychází z nejnovějších poznatků vědy a výzkumu. Nejen v České republice, ale i v členských zemích Evropské unie stále narůstá množství odpadů a nedaří oddělit růst měrné produkce odpadů na jednoho obyvatele a rok od růstu životní úrovně jejich občanů. Daří se postupně zvyšovat podíl vytříděných a využitých odpadů, jejich celková produkce však roste.

Viac informácií

Staré environmentálne záťaže

Odpadové hospodárstvo

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR považuje za kľúčové, že sa pri likvidáciu starých environmentálnych záťaží a to aj v SR finančne angažuje Európska únia, o čom svedčí aj súčasná návšteva eurokomisára pre životné prostredie Janeza Potočnika. Európska únia na tento účel vyčlenila celkovo 3,3 miliardy eur, z toho pre SR vyše 100 miliónov eur. Informoval o tom prezident ZCHFP SR Ing. Roman Karlubík, MBA.

Viac informácií

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike