Bioplynove_stanice - EcoTechnika

Piestové čerpadlá na čistenie potrubí a kanalizácií v komunálnej oblasti

Vysokotlakové piestové čerpadlá sa s výhodou používajú na čistenie v komunálnej oblasti - čistenie potrubí, kanalizácií, ciest ako súčasť saco – kanalizačných vozidiel. taktiež sa využívajú na generovanie vysokorýchlostného vodného lúča pre aplikácie čistenia a rezania materiálov vodným lúčom. Taktiež sa s výhodou využívajú v chemickom priemysle ako procesné čerpadlá na dopravu rôznych látok pri vysokých tlakoch, teplotách a veľkých generovaných množstvách rôznych kvapalín s výkonom až 2 600 kW. Špecifickými sú aplikácie na dopravu suspenzií a abrazívnych zmesí, tzv. sllury pumpy. V neposlednom rade sa s výhodou využívajú v konštrukcii tlakovacích zariadení na vykonávanie tlakových skúšok. Využitie nachádzajú aj pri procesných membránových čerpadlách. Zaujímavé sú tiež aplikácie piestových čerpadiel na pohon hydraulických lisov a dopravu kvapalných plynov.

Viac informácií

Servis čistiacich utierok MEWA sa oplatí aj pre dielne s tromi zamestnancami

Spoločnosť MEWA,  líder na  trhu pre kompletný servis čistiacich utierok, zastrešuje svojou starostlivosťou automobilové dielne. Veronika Lipovská, konateľka spoločnosti MEWA Textil-Service SR s. r. o., je presvedčená o rentabilite kompletného servisu aj pre firmy s menej ako tromi zamestnancami.

Viac informácií

Nevozte peníze na skládku – Komunální bioplynové stanice nepotřebují pole

Poplatky za skladování komunálního odpadu na skládkách budou v celé Evropě růst, již dnes se projevují omezené kapacity skládek a novou evropskou legislativou se skládky budou využívat jen pro určené skupiny odpadů. Odpor obyvatel ke stavbě skládek a spaloven je dnes velice výrazný a brání jejich výstavbě.

Viac informácií

Bezpečnosť na pracovnom mieste môže zachrániť život

Na celom svete riskujú milióny ľudí svoje zdravie pri práci. Podľa odhadov medzinárodnej robotníckej organizácie International Labour Organisation (ILO) zomiera denne 6 000 ľudí pri pracovných nehodách alebo ochoreniach. S cieľom upozorniť na túto tému uviedla ILO do života „Svetový deň pre bezpečnosť a zdravie na pracovnom mieste". Dňa 28. apríla 2017 sa tento akčný deň konal už 15-tykrát.

Viac informácií

Technika dažďovej vody

Málokto si uvedomuje, že pri dopade dažďovej vody na naše nehnuteľnosti sa mení povaha vlastníctva dažďovej vody. Kým v atmosfére dažďové kvapky sú vlastníctvom všetkých ľudí, po dopade na zem sa stávajú prechodným vlastníctvom majiteľa nehnuteľnosti - majiteľov lúk, polí, lesov, striech, záhrad, či parkovísk, na ktoré dopadnú. Platí tu prirodzené právo a prírodné zákony.

Viac informácií

Recyklovanie plastových odpadov zo starých vozidiel

Žijeme vo svete kde drvivá väčšina jednoduchých každodenne používaných vecí ako spotrebná elektronika a automobily sú vyrobené z niekoľkých rôznych druhov polymérov medzi sebou rôzne skombinovaných ,čo predstavuje pri ich recyklácii najväčší problém.

Viac informácií

AlphaFERM: Energie z biomasy a bioodpadu pro farmáře a obce

Odpady jsou znamením dnešní doby. Jejich množství se kvůli stále rostoucí produkci a spotřebě především ve vyspělých zemích dlouhodobě zvyšuje. Platí to také o biomase a bioodpadech, jejichž další ekonomické využití řeší stále více farmářů a obcí. Naštěstí se objevují nové a nové technologie, které umí tento problém vyřešit. Jednou z nich jsou bioplynové stanice, které dokáží z biomasy a bioodpadů vyrobit elektřinu nebo teplo.

Viac informácií

Jak zlepšit práci BIOPLYNOVÉ STANICE (BPS) a ušetřit náklady na provoz

Dokud bude Slunce v naší sluneční soustavě svítit, nemusí se lidstvo obávat nedostatku energie. Obnovitelné zdroje energie jsou schopny zabezpečit lidstvu dostatek energie bez negativních vlivů neobnovitelných zdrojů energie na život na naší planetě.

Viac informácií

Čistenie bioplynových staníc

V posledných rokoch sme zaznamenali rozmach výstavby bioplynových staníc. Tým, že sú tieto zariadenia v prevádzke už niekoľko rokov,  dochádza k rôznym prevádzkovým poruchám, z ktorých asi k najzávažnejších je zanášanie technológie biomasou. Asi jednou z najzložitejších je zanesenie fermentora a tým jeho znefunkčnenie.

Viac informácií

Míchadla a čerpadlá pro zemědelství a bioplynové stanice

MEZ, a.s., je tradiční český výrobce čerpa­del, míchadel, elektromotorů, generátorů a odvozených zařízení. Nachází se v obci Nedvědice, asi 40 km severozápadně od Brna. Hlavní cíl firmy je produkovat výrobky nejvyšší kvality a poskytovat nejvyšší úroveň služeb všem našim zákazníkům.

 

<<< kliknite na obrázok - prezentácia spoločnosti MEZ

Viac informácií

Progresívne technológie pre čistenie odpadových vôd firmy ARAD

Používaním vody v domácnostiach a priemyselných odvetviach vzniká odpadová voda, ktorej znečistenie je rôzneho charakteru. Ochrana vodných tokov kladie dôraz na zabezpečenie kvality odpadovej vody, nakoľko práve vypúšťaná voda je významným zdrojom znečisťovania tokov a ovplyvňuje kvalitu života v nich, aby aj budúce generácie poznali živočíchy a rastliny, ktoré patria do našich regiónov.  V záujme ochrany kvality povrchovej vody, legislatíva nariaďuje odpadové vody pred ich vypustením do recipientu vyčistiť.

Viac informácií

Témy:

Bioplynové stanice v EcoTechnike